کتاب مقدس فارسی

دانلود کتاب مقدس فارسی برای آیفون

از اینجا میتوانید کتاب مقدس فارسی در App Store را بروی گوشی آیفون خود دانلود کنید:

https://itunes.apple.com/us/app/farsi-bible/id1017584722?mt=8