جشن اپیفانی یا ظهور

یکشنبه ۶ ژانویه، مصادف است با جشن با شکوه اپیفانی یا ظهور عیسای نوزاد

اپیفانی یا عید ظهور یکی از قدیمی ترین اعیاد باستانی مسیحیان به دلایل مختلف می باشد. این جشن مسیحی از قرن دوم میلادی در بین مسیحیان مرسوم بوده و قدیمی ترین جشنی است که از مسیحیان اولیه باز مانده است.

در روزهای اولیه مسیحیت، اپیفانی بعنوان تولد مسیح و هم بعنوان تعمید مسیح توسط مسیحیان جشن گرفته میشد.

این روز بنام؛ روزسه پادشاه “Three Kings Day” یا روز دوازدهم “Twelfth Day,”  میباشد. که در روز دوازدهم بعد از کریسمس می باشد. برای همین از روز کریسمس تا روز اپیفانی را ایام کریسمس یا فصل کریسمس می نامند.

در کلیسای شرق(ارتودکس ) این روز را بعنوان تعمید مسیح  جشن میگیرند که توسط یوحنای تعمید دهنده، در رود اردن تعمید داده شد. و همینطور بعنوان روز تولد مسیح آن را جشن میگیرند.

Three_wise_men

در کلیسای غرب از قرن ۴ میلادی تا به امروز، این روز را بعنوان دیدار مغان یا روحانیان زرتشتی از مسیح نوزاد، جشن میگیرند. مغان روحانی که از مشرق زمین برای دیدار مسیح نوزاد به بیت الهم سفر کردند.

معنی کلمه ی اپیفانی epiphany آشکار شدن، ظهور، و تجلی میباشد که ارتباط پیدا میکند با دیدار مغان ایرانی(روحانیون زرتشتی) از عیسای نوزاد… مطابق انجیل متی باب ۲ آیه ۱۱: مغان به خانه در آمدند و چون کودک را با مادرش مریم دیدند، روی بر زمین نهاده، و آن کودک را پرستش نمودند.سپس صندوقچه های خود را گشودند و هدیه هایی از طلا، کُندر و مُر به او پیشکش کردند.

از طریق مغان یا روحانیون زرتشتی، مسیح خود را به قوم های دیگر آشکار ساخت.

فرهنگ ها و لباس های متفاوتی در این ایام در کشورهای متفاوت وجود دارد ولی چیزی که علت و مرکزیت و نکته ی بسیار مهم این جشن میباشد، آشکار شدن خداوند توسط جسم پوشیدن او از طریق عیسی مسیح پسرش، بر این جهان است.

wise men

اپیفانی و ظهور عیسای مسیح بر شما مسیحیان فارسی زبان مبارک باد

خانواده ی مسیحی

مترجم: راشین سایروس

تهیه مطلب: راشین سایروس