دعای تسبیح رحمت الهی – زیر نویس فارسی

در ایام لنت هستیم – بسیار نیکوست در این دوران که خود را در دیسیپلین روحانی و جسمانی قرار داده ایم، دعای تسبیح رحمت الهی را در برنامه ی روزانه ی خود گنجانده و از خداوند طلب بخشش و رحمت کنیم.. بخصوص در هفته ی مقدس که مصادف با هفته ی رنجهای مسیح است این دعای تسبیح توصیه میشود

امسال که سال رحمت و بخشش خوانده شده، پسندیده است تا نه تنها با همه ی قلب خود از خدا بخشش بطلبیم بلکه خود نیز تلاش کنیم تا دیگران را در قلب خود ببخشیم

رحمت و بخشش و برکت خداوند بر شما .آمین

در ویدیوی زیر بصورت کامل دعای تسبیح رحمت الهی را میتوان دنبال کرد:

 

دعای تسبیح رحمت الهی با زیر نویس فارسیhttp://