بخشش

تا زمانی که کسی در زندگیتان وجود دارد که باید ببخشیدش آزادانه زندگی نمیکنید!

اطرافتان پر از کسانی است که ممکن است شما را برنجانند، معمولا نزدیک ترینها بیشترین سهم را دارند، آنهایی که بیشتر از همه دوستشان دارید!

رنجیده ماندن مانند به دوش کشیدن کوله باری از سیب زمینی است! هر سیب زمینی یک رنجش!

هر چه بیشتر  برنجید، کوله بارتان سنگین تر میشود و هر چه برای مدت طولانی تری رنجیده خاطر بمانید، سیب زمینی هایتان گندیده تر میشوند و کوله بارتان بدبوتر!

زندگی با کوله باری سنگین و بدبو که همه جا همراهتان است خواستنی به نظر نمیرسد!

کوله بارتان را خالی کنید! و مطمئن شوید که هرگاه سیب زمینی جدیدی در آن گذاشته شد، فورا آن را بیرون میاندازید. چطور؟

 

۱-  مدام این نکته را به خودتان یادآوری کنید که زندگی با کوله باری از سیب زمینی های گندیده ی بدبو، زندگی خواستنی ای نیست، پس باید کوله بارتان را خالی کنید.
۲-  سعی کنید دلیل اینکه مورد آزار و رنجش قرار گرفته اید را درک کنید، در بیشتر مواقع دیگران باعث رنجش شما میشوند، چون خودشان رنجیده اند!
۳-  به مکان خلوت و خصوصیتان بروید و جمله زیر را آنقدر بطور واضح تکرار کنید تا واقعا از اعماق قلبتان گفته شود:

“من (نام کسی که از او رنجیده اید) را به خاطر (کاری که کرده است) میبخشم”

۴-   تصمیم بگیرید که راجع به آن با کسی صحبت نکنید و حرفی به میان نکشید (حتی با خودتان!).
۵-  برای کسی که از او رنجیده اید دعای خیر و برکت کنید و منتظر باشید تا ببینید که چگونه زندگی اش پر برکت میشود  و شما نیز آرامش کامل خواهید یافت.. (با همه وجود برایش دعا کرده اید و خداوند دعای شما را شنیده و پاسخ خواهد داد)
۶-     مراحل ۱ تا ۵ را آنقدر تکرار کنید که دیگر آن رنجش را به خاطر نیاورید

آزادی ای که با دور انداختن  هر سیب زمینی گندیده به دست میاورید غیر قابل توصیف است. زمانیکه آزادانه شروع به قدم زدن میکنید …