اتفاق عجیب در کشیدن تابلوی شام آخر برای داوینچی

اتفاق حیرت انگیز در زمان کشیدن تابلوی شام آخر بروی تصویر مسیح و یهودا

داستان نقاشی شام آخر که برای لئوناردو داوینچی اتفاق افتاد، بسیار جالب و آموزنده است.

شام آخر توسط لئوناردو داوینچی نقاش سرشناس ایتالیایی کشیده شد. این نقاشی هفت سال طول کشید تا به اتمام برسد. فیگورهای این تصویر نشان دهنده ی دوازده رسول و عیسی مسیح است که این فیگورها از روی اشخاص زنده و واقعی کشیده شده است.

اولین مدل زنده که برای نقاشی انتخاب شد، برای تصویر عیسی مسیح بود. وقتی لئوناردو تصمیم به انتخاب فیگور مسیح را گرفت، صدها و صدها مرد جوان برای این کار بی نظیر انتخاب شدند، لئوناردو آنها را با دقت بررسی کرد و تلاش کرد تا در چهره و ظاهر آنها نمایی از پاکی و زیبایی بیایید، صورتی که  عاری از هرگونه جای زخم، یا بی بند و باری و گناه باشد.

بلاخره بعد از هفته ها کار سخت برای یافتن چنین چهره ای، یک مرد جوان نوزده ساله برای تصویر مسیح انتخاب شد.

داوینچی برای مدت شش ماه بروی شخصیت پیشوای نقاشی در اثر مشهورش کار کرد. پس از آن او در طی شش سال بعد، بروی اثر شگفت انگیزش بطور مداوم کار کرد. او تک تک کسانیکه در این اثر زیبا جای گرفتند را انتخاب کرد و از روی آنها یازده رسول مسیح را کشید.

Leonardo Davici
Leonardo Davici

در قسمت چپ نقاشی یک جای خالی گذاشته بود برای قرار دادن فیگور یهودای اسخریوطی که این قسمت آخرین مرحله کارش در این شاهکار هنری بود. اسخریوطی رسولی بود که همه ی ما آن را به خوبی به یاد داریم، کسی خداوند و ناجی خودش را به بهای سی سکه ی نقره معادل ۱۷ دلار امروزی ، فروخت و به او خیانت کرد.

داوینچی برای هفته های طولانی، به دنبال مردی با صورت خشن و بی رحم میگشت، چهره ای که بروی آن نشان زخم و طمع ، حیله، ریاکاری، و جنایت باشد. چهره ای که در آن به خوبی بتوان شخصیتی را نشان داد که به صمیمی ترین دوست خودش خیانت میکند. بعد از مدتها تلاش بیهوده برای یافتن چنین شخصی که نشانده ی یهودا باشد، ناگهان چیزی به ذهن لئوناردو داوینچی رسید که:

داوینچی، آن شخصی که بتواند کاملا خصوصیات شخصیت یهودا را داشته باشد در دانجین(زندان سیاهچال) روم است، کسیکه برای جنایت و قتل در زندان به سر میبرد.

داوینچی به سمت روم سفر کرد، وبه زندان رفت.. این شخص را از زندان بیرون آوردند و در برابر نور آفتاب قرار دادند با این حال  در آنجا داوینچی حضور تاریکی را در شخصیت این مرد دید، مردی سیه چهره با موهای بلند، ژولیده و کثیف که بروی صورتش پخش و پلا شده بود، شخصیتی خبیث و بی رحمی که او را در نهایت شرارت نشان میداد.

با دستور مخصوص شخص پادشاه، این زندانی را به شهر میلان بردند همانجایی که نقاشی کشیده شده بود،او برای ماهها در مقابل داوینچی برای ساعتهای طولانی نشست تا این نقاش چیره دست، چهره ی شخص خیانتکار به نجات دهنده ی ما را به تصویر بکشد.

وقتی داوینچی آخرین ضربه قلمو را بروی نقاشی تمام کرد، به سمت گارد محافظ برگشت و گفت: من کارم تمام شده، میتوانید او را به زندان برگردانید.

وقتی سربازان گارد میخواستند که زندانی را برگردانند، مرد زندانی در یک لحظه خودش را از دست زندانیان رها کرد و به سمت داوینچی دوید، و با گریه و رنج گفت:

اوه، داوینچی، به من نگاه کن! آیا نمیدانی که من چه کسی هستم؟ داوینچی که به همراه شاگردانش در آنجا بودند؛ با دقت به مردی که برای مدت شش ماه تمام صورتش را کشیده بود، نگاه کرد و جواب داد: نه! من تا زمانیکه تو را از سیاهچال روم به بیرون آوردند،ندیده بودم.

آنوقت، مرد زندانی چشمانش را بسوی آسمان کرد کرد و گفت: آه خداوندا، چقدر عمیق و سخت شکست خورده ام و افتاده ام؟؟

آنوقت به سمت داوینچی برگشت و گفت:

“لئوناردو داوینچی، بمن یکبار دیگر نگاه کن، من هستم، همان شخصی که هفت سال پیش مرا انتخاب کردی تا چهره ی مسیح را از روی صورت و سیمای من نقاشی کنی.”

در آنجا مرد جوانی بود ایستاده بود که هفت سال قبل، شخصیت بسیار پاک و بدون خدشه و گناهان این دنیا را  داشت و نمایانگر زیبایی و معصومیت بود و انتخاب شد تا نمایانگر مسیح باشد ولی در طول مدت هفت سال، بر اثر دنباله روی از گناه و زندگی جنایتکارانه، او تبدیل به یک چهره یی شده بود که نمایانگر خیانتکارترین شخصیتی بود که تاریخ تا به امروز به خودش دیده است.

درس حکمت و زندگی از این مقاله:

اگر هر کدام از ما، خود را در شرایط و وضعیتی قرار دهیم که گناه و خیانت، بی عفتی یا بی قیدی، سهل انگاری در انجام کارهای زشت و … به راحتی وارد زندگیمان شود؛ خیلی زود شخصیت ما نیز تبدیل به یک گناهکار خواهد شد، چون تکرار و اصرار در گناه، وجدان انسان را خاموش و نابود میکند، دل را سخت میکند و رحم و شفقت را از قلب دور میسازد تا جایی که محبت مسیح را فراموش خواهد کرد. پس باید هر روزه برای حفظ مقام فرزندخواندگی که خداوندمان عیسی مسیح به ما هدیه کرده است، تلاش کنیم، و به او تا به آخر امین باشیم و از گناه دوری کنیم.

مترجم: راشین سایروس

لینک: http://www.cjpwisdomandlife.com/davinci-last-supper-judas-jesus/